Verkorte huurvoorwaarden

           Verkorte verhuurvoorwaarden LW Rent Materieelverhuur.

 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de verhuur van materialen uitsluitend op contant basis.
 • De huurder dient zich te legitimeren d.m.v. een geldig rijbewijs, paspoort of identiteitskaart.
 • Bij een storing en/of schade aan het gehuurde materieel dient de huurder deze direct te retourneren of anders melding te maken.
 • De huurder dient het gehuurde materieel schoon te retourneren. Eventuele schoonmaakkosten worden achteraf aan u doorberekend.
 • Alle huurprijzen zijn in euro’s, exclusief BTW, 7% verzekering, transport, montage, demontage, eventuele brandstoffen, schoonmaakkosten, slijtagekosten en andere verbruikersmaterialen.
 • Over de huurprijs wordt 7% verzekering berekend, afhankelijk van de waarde wordt een eigen risico berekend. Een overzicht van de verzekeringsvoorwaarden is op aanvraag te verkrijgen.
 • LW Rent behoudt zich het recht eventuele prijswijzigingen door te voeren.
 • De minimale huurperiode bedraagt een dag welke bestaat uit 24 uur.
 • Heeft u materiaal een langere periode nodig, dan zijn er voor bepaalde artikelen andere prijzen van toepassing. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.
 • De huurprijzen van artikelen met o.a. een verbrandingsmotor zijn gebaseerd op 8 draaiuren per dag, 5 dagen per week, tenzij anders aangegeven.
 • Extra draaiuren (overuren) zullen op nacalculatie worden doorberekend tegen het halve uurtarief van het uurtarief.
 • Huurder dient de gehuurde zaken in dezelfde staat terug te bezorgen, als waarin hij deze heeft ontvangen, dat wil zeggen, dagelijks goed onderhouden en geheel gereinigd, e.e.a. behoudens normale slijtage.
 • Mocht er door nalatigheid schade ontstaan aan de machine, dan wordt deze op nacalculatie doorberekend aan de huurder.
 • Verbruiksartikelen zullen als verkoop worden aangemerkt en berekend. Bij materieelstukken die beschikken over een verbrandingsmotor zal de verbruikte brandstof op nacalculatie worden doorberekend. Deze materieelstukken worden met een volle tank afgeleverd tenzij anders overeengekomen.      

 Bovengenoemde voorwaarden zijn de verkorte huurvoorwaarden van LW Rent. Op de rechtsverhouding tussen LW Rent en haar  klanten zijn onverkort de algemene voorwaarden en de verzekeringsvoorwaarden van toepassing.